9.06.2012

Akademia Rozwoju Altom

Rozpoczęcie funkcjonowania nowatorskiego projekt pod nazwą ?AKADEMIA ROZWOJU ALTOM?. Ma ona na celu wdrożenie systemu szkoleń oraz postawienie na rozwoju kompetencji i umiejętności naszych pracowników. Projekt dedykowany został do wszystkich pracowników i współpracowników firmy. Ta długofalowa inicjatywa ma za zadanie zadbanie o ich stały rozwój. Akademia funkcjonuje w oparciu o szczegółowo opracowany harmonogram merytoryczny i finansowy. Szkolenia realizowane są przez trenerów wewnętrznych oraz firmy zewnętrzne.