30.04.2010

Przedsiębiorca Roku

Nagroda dla Przedsiębiorcy Roku 2009 została wręczona Prezesowi Waldemarowi Żurowskiemu, przez delegację Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Gniezna. Jest to nagroda przyznawana przez Towarzystwo Miłośników Gniezna oraz Gnieźnieńskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” za szczególne osiągnięcia gospodarcze, pomoc w rozwój przedsiębiorczości regionu gnieźnieńskiego oraz promocję miasta Gniezna i jego okolic.